MICAFLUID - Trafo Yağı Arıtım ve Rejenerasyon Tesisleri

micafluid.png

MICAFLUID, transformatör yağı ve diğer yağlı sıvıların (örneğin ısı transfer yağları) arıtımı ve/veya saflaştırılışı için tesisler üretir. Trafo yağları belli bir kullanım süresi sonucunda özelliklerini yitirmeye başlarlar. Özellikle trafo sargılarından ve metal iç yüzeyden yağa karışan katı maddeler, bunların yanı sıra trafo yağında çözünen su zerrecikleri ve hava, yanı sıra trafo çalışırken meydana gelen reaksiyonlar sonucunda oluşan gazlar (hidrojen, metan, etileni etan, asetileni karbonmonoksit, karbondioksit, oksijen ve azot gibi), zaman içerisinde yağın delinim geriliminin düşüşüne sebep olur. Yağ içerisinde çözünen su, hava /gaz ve katı maddeleri alabilmek maksadıyla trafo yağları belli aralıklarla arıtılır.Temsilciliğini yürüttüğümüz İsviçre Micafluid firması bu konuda patentli çözümleri ile dünya lideri koltuğuna oturmuştur.

Micafluid gaz alım kulesi (GAK) bakım gerektirmez, gaz alım kulesinde basınç 1 mbar olduğundan dolayı yağ içindeki hafif yağ katkı molekülleri zarar görmez, buharlaşmaz. Micafluid ürünlerinde gazı (havayı) almak üzere ayrı bir çevrim pompası kullanılmaz. Micafluid firmasının gaz alım kulesi, diğer firmaların gaz alım kulelerinden en az 3-4 kat daha büyüktür,dolayısıyla burada daha büyük miktarda yağ arıtılabilinir. Micafluid firması gaz alım kulesinin iç yapı özelliği yağ moleküllerinin yüzeylerini, diğer firmalara oranla en az 5 kat daha fazla genişleterek, yağ molekülleri içine hapsolan çözünmüş su ve havayı mümkün olan en iyi şekilde buharlaştırararak vakum pompasının/pompalarının tütsüğünden atmosfere atar.
Trafo yağındaki iki esas sebepten dolayı önemlidir ve bertaraf edilmek zorundadır. Bu sebeplerden bir tanesi yukarıda belirtiğimiz delinim geriliminin kritik değerlere düşüşüdür. Diğer sebep ise trafo sargılarındaki yalıtım kağıdının ömrüdür. Su miktarı arttıkça kağıtların ömrü azalmaktadır. Kağıt bünyesindeki selüloz yaşlandıkça daha çok su serbest kalır. Serbest kalan su kağıdı daha çok yaşlandırır. Bu kısırı döngüyü sonlandırmak için bu su trafo yağından uzaklaştırılmak zorundadır. Micafluid firması trafo sargı kağıtlarındaki suyu/nemi almak için ayrıca özel donanımlar geliştirmiştir.


Micafluid yağ ısıtıcısı özel buffer sistemi ile donatılmıştır.Enerji kaybı 1.2W/cm2'den daha düşüktür. Bunların yanı sıra Micafluid ürünleri pek çok üstünlüğe sahiptir.

Trafo yağının seçiminde önemli gereklilikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Yüksek dielektrik dayanımı

  • Düşük kayıp faktörü

  • Oksidasyona ve termal strese karşı yüksek direnç Belirli düşük sıcaklıkta optimum viskozite

  • Çevre dostu, atık oranı düşük

  • Düşük maliyet kaynağı

ÜRÜNLER

  • ON-LINE TAN DELTA ÖLÇÜM CİHAZI

  • ON-LINE DBDS ÖLÇÜM CİHAZI

Firma Websitesi İçin
Daha Fazla Bilgi İçin

Ürünler

press to zoom
press to zoom
press to zoom

UYGUN SEKTÖRLER

  • Elektrik Dağıtım

  • Trafo